Privātuma politika

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 • Personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu tīmekļa vietnē nodbaltic.com nosaka šī Privātuma politika un tās neaptvertos gadījumus – Lietuvas Republikas likums Par personas datu tiesisko aizsardzību, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un cita likumdošana.

 • Vietnes nodbaltic.com (turpmāk – Vietne) dibinātājs un šajā Vietnē iesniegto personas datu pārzinis ir LLC “NOD BALTIC”, juridiskās personas kods 300121211, adrese Laisvės ave. 3, Vilnius (turpmāk – Mēs vai LLC NOD BALTIC).

 • Šī privātuma politika ietver noteikumus par personas datu vākšanu, glabāšana un apstrādi un apstrādes principiem. Tā ir arī attiecināta uz visiem Vietnē sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi) un lietotājiem (turpmāk – Lietotājs vai Jūs), kuri lieto šo Vietni.

 • Izmantojot šo Vietni un/vai mūsu Pakalpojumus un iesniedzot mums savus personas datus, Jūs piekrītat Privātuma politikas noteikumiem un visām to pārskatītajām redakcijām (tas neattiecas uz datu vākšanu, kurai nepieciešama piekrišana). Jūs varat Privātuma politiku jebkurā laikā apskatīt mūsu Vietnē.

 • Mēs varam jebkurā laikā mainīt vai grozīt šo Privātuma politiku. Jūs vienmēr varat atrast mainīto vai grozīto Privātuma politiku mūsu Vietnē.

DATU APSTRĀDE

Ja norādīti personas dati, tie tiek vākti, izmantojot noteiktus rīkus mūsu Vietnē, piemēram, periodisko biļetenu abonēšanas rīku un mūsu informācijas pieprasījumu iesniegšanas pa e-pastu rīku.

Mēs apstrādājam datus saistībā ar saziņu ar Jums. Šim nolūkam mēs apstrādājam šādus datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru,           e-pasta adresi un uzņēmuma nosaukumu. Saziņas nolūkam mēs apstrādājam gan sarakstes saturu, gan ar šo saziņu saistītos metadatus. Mēs apstrādājam saziņas datus, lai varētu ar Jums sazināties un atbildēt Jums, ja esat ar mums sazinājies. Mēs arī pārvaldām šos datus likumīgās interesēs, respektīvi, pareizai Vietnes un saistīto darbību pārvaldīšanai, kā arī sniegto Pakalpojumu drošības garantēšanai, aizdomīgo darbību pārbaudīšanai un noteikumu pārkāpumu konstatēšanai. Šī informācija ir pieejama tikai mums kā tīmekļa administratoram.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz saistībām, kas izriet no attiecībām pirms līguma noslēgšanas. Saistības, kas izriet no attiecībām pirms līguma noslēgšanas, ietver visus datus, ko sniedzat ar nolūku kļūt par mūsu klientiem. Šādi dati var ietvert Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, amatu, uzņēmuma nosaukumu un informāciju par saziņu (tostarp e-pasta saturu un datus). Mēs apstrādājam šos datus, lai varētu Jums nodrošināt preces un pakalpojumus. Mēs apstrādājam šos datus likumīgās interesēs, lai varētu veikt uzņēmējdarbību.

Mēs apstrādājam datus par darījumiem. Dati par darījumiem ietver informāciju par jūsu nopirktajām precēm vai pasūtītajiem pakalpojumiem, tostarp par sniegtajiem apmācības pakalpojumiem. Dati par darījumiem var ietvert jūsu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, adresi, tālruņa numuru un amatu), maksājuma datus (konta numuru, rēķina numuru un pasūtījuma numuru) un informāciju par darījumu (par konkrēto preci, produkta licences numuriem utt.). Mēs apstrādājam datus par darījumiem, lai varētu pārdot preces un sniegt pakalpojumus un lai varētu pareizi izsekot šos darījumus. Mēs apstrādājam personas datus, lai varētu pareizi izpildīt vienošanos, vai pēc Jūsu pieprasījuma šādas vienošanās izpildes un Pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī pamatojoties uz likumīgajām interesēm, t.i., lai pareizi pārvaldītu Vietni un sniegtu Pakalpojumus.

PAZIŅOJUMS. Sniedzot apmācības pakalpojumus klients norāda savu darbinieku datus (ar viņu piekrišanu) – vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un informāciju par saziņu, lai Mēs varētu pareizi sniegt apmācības pakalpojumus, kas pasūtīti saskaņā ar vienošanos. Arī klientu darbinieki var tieši norādīt savus datus – vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Darbinieka vārds un uzvārds tiek izmantots arī apliecinošā dokumenta izsniegšanai par mācību kursa apguvi.

Mēs apstrādājam datus par mūsu Vietnes lietojumu. Dati par Vietnes lietojumu var ietvert IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas tipu un versiju, operētājsistēmu, nosūtījuma avotu, Vietnes apmeklējuma laiku, apskatītās lapas, Vietnes pārlūkošanas ceļus, kā arī lietošanas biežumu. Mēs saņemam šos datus, izmantojot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas. Mēs apstrādājam šo informāciju, lai labāk saprastu Vietnes un tajā sniegto Pakalpojumu lietojumu. Mēs apstrādājam šos datus savās likumīgajās interesēs, jo īpaši Vietnes un tajā sniegto Pakalpojumu uzraudzīšanai un uzlabošanai.

Mēs apstrādājam datus saistībā ar piedalīšanos mūsu pasākumos. Šim nolūkam mēs apstrādājam šādus datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi, pilsētu, amatu, uzņēmuma nosaukumu un maksājumu par dalību pasākumā. Mēs apstrādājam personas datus ar Jūsu piekrišanu, kā arī savās likumīgajās interesēs, t.i. ar nolūku pareizi noorganizēt pasākumus.

Mēs apstrādājam Jūsu mums sniegto informāciju, kad piekrītat saņemt mūsu informatīvos biļetenus un paziņojumus. Šim nolūkam apstrādātie personas dati ietver vārdu un uzvārdu un e-pasta adresi. Mēs apstrādājam šos datus atbilstošo informatīvo biļetenu un paziņojumu nosūtīšanai. Mēs apstrādājam šos datus ar Jūsu piekrišanu, kā arī pareizai vienošanās izpildei, vai pēc Jūsu pieprasījuma rīkojoties, lai izpildītu šādu vienošanos.

Mēs apstrādājam Jūsu mums sniegto informāciju, kad piekrītat kļūt par mūsu partneri. Šim nolūkam mēs apstrādājam vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, adresi, personas kodu, uzņēmuma nosaukumu, amatu un tālruņa numuru. Mēs apstrādājam personas datus, lai varētu pareizi izpildīt sadarbības līgumu, vai pēc Jūsu pieprasījuma rīkojoties, lai noslēgtu šādu sadarbības līgumu, kā arī pamatojoties uz likumīgajām interesēm, t.i. lai pareizi kļūtu par partneriem.

Mēs apstrādājam informāciju par licences īpašniekiem. Apstrādātie dati ir šādi: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, konta numurs, saziņa ar klientu (tostarp metadati un e-pasta vēstuļu saturs), informācija par licenci, amats, uzņēmums un informācija par darījumu (informācija par konkrētu preci, produkta licences numuriem utt.). Šo datu apstrāde notiek, pamatojoties uz uzņēmuma likumīgajām interesēm attīstīt savu uzņēmējdarbību un sniegt vislabākos pakalpojumus.

Mums ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus, kā aprakstīts iepriekš, tad, kad tas ir nepieciešams tiesisku prasību izvirzīšanai, izpildei vai aizstāvībai.

Lūdzu, paturiet prātā, ka papildus iepriekš minētajiem konkrētajiem mērķiem mēs varam apstrādāt arī personas datus arī tad, ja tas ir nepieciešams saistošu tiesisko prasību izpildei un Jūsu vai citu fizisko personu svarīgu interešu aizsardzībai.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Lietotāju dati šajā Vietnē netiek saglabāti ilgāk, nekā tas nepieciešams kādam noteiktam mērķim. Konkrētāk:

 • Dati par saziņu – tiek glabāti ne ilgāk kā 5 gadus pēc saziņas pārtraukšanas.

 • Nākotnes klientu dati – tiek glabāti ne ilgāk kā 2 gadus pēc saziņas pārtraukšanas.

 • Līguma dati – tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc līguma pilnīgas izpildīšanas.

 • Līguma izpildes laikā saņemtie klienta darbinieku dati – tiek glabāti, kamēr ir nepieciešami, un uzreiz pēc tam un ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc pakalpojumu sniegšanas beigām tiek izdzēsti; tas neattiecas uz sertifikātiem, un tie tiek saglabāti 5 gadus pēc izsniegšanas datuma.

 • Dati par piedalīšanos pasākumos – tiek izdzēsti uzreiz pēc tam, kad vairs nav nepieciešami; tas neattiecas uz maksājuma datiem, un tie tiek saglabāti 10 gadus pēc maksājuma datuma.

 • Informatīvo biļetenu saņēmēju dati – tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

 • Partneru dati – tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc sadarbības līguma beigām.

Licenču īpašnieku dati – tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc līguma beigām. Dažos īpašos gadījumus mēs nevaram iepriekš norādīt konkrētus personas datu saglabāšanas periodus. Piemēram, mūsu Vietnes datu lietojuma dati tiks saglabāti tikmēr, kamēr tie būs nepieciešami ar tās pārvaldību saistītiem īpašiem mērķiem.

Neatkarīgi no šīs Privātuma politikas šajā daļā norādītajiem noteikumiem mums ir tiesības saglabāt Jūsu personas datus tad, kad šāda saglabāšana ir nepieciešama, lai mēs varētu ievērot saistošās tiesiskās prasības, kā arī nepieciešamības gadījumā aizsargāt Jūsu vai citu fizisko personu intereses.

DATU NODROŠINĀŠANA TREŠAJĀM PUSĒM

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus apdrošinātājiem vai citiem padomniekiem, ar kuriem sadarbojamies, ja vien tas ir nepieciešams apdrošināšanas seguma saņemšanai vai izmantošanai, risku pārvaldīšanai, konsultāciju saņemšanai, juridisko prasību iesniegšanai, izpildei vai aizstāvībai tiesvedības vai administratīvās vai citas procedūras rezultātā.

LLC NOD BALTIC izmanto trešās puses finanšu vadības un grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanai, tādēļ ar preču/pakalpojumu iegādi saistītos Jūsu datus var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem mēs kopīgosim ar darījumu saistītos datus tikai tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams saistībā ar Jūsu maksājumiem, atmaksām un pieprasījumiem par šādu maksājumu un atmaksu apstrādi.

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem LLC NOD BALTIC sadarbojas un/vai sadarbosies ar nolūku sniegt konkrētus pakalpojumus, šo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajā apmērā. Sniedzot atbilstošus trešo pušu pakalpojumus, mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visi iesaistītie mūsu datu apstrādātāji ir veikuši visus nepieciešamos un atbilstošos organizacionālos un tehniskās drošības pasākumus un saglabā personas datu drošību.

Mēs varat atklāt Jūsu personas datus jebkuram no mūsu partneriem vai grupas uzņēmumiem (tostarp gan mūsu meitasuzņēmumiem, gan mūs kontrolējošajam uzņēmumam un visiem tā meitasuzņēmumiem) tādā apmērā, kā nepieciešams šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem.

Jūsu personas datu atklāšana var notikt arī tad, kad šāda atklāšana ir nepieciešama juridisko saistību pareizai izpildei vai Jūsu un citu fizisko persona svarīgu interešu aizsardzībai.

Šajā sadaļā minētās trešās puses var būt dibinātas arī ārpus Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Gadījumā, ja notiks Jūsu personas datu nosūtīšana šādām pusēm, LLC NOD BALTIC veiks visus nepieciešamos juridiskos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu tiesību uz privāto dzīvi pareizas aizsardzības turpināšanu.

GARANTĒTĀS TIESĪBAS UN ĪSTENOŠANA

Jūsu pamattiesības, kuras nodrošina datu aizsardzības tiesību akti, ir šādas:

 1. piekļuves tiesības datiem – pēc pieprasījuma mēs nodrošināsim Jums personas datu apstrādes apstiprinājumu un apstrādāto Jūsu personas datu kopiju;

 2. tiesības pieprasīt datu labošanu – neatbilstību gadījumā mēs izlabosim Jūsu datus un papildināsim nepilnīgos datus;

 3. tiesības pieprasīt datu dzēšanu – saskaņā ar likuma prasībām mēs pēc Jūsu pieprasījuma izdzēsīsim Jūsu personas datus;

 4. tiesības ierobežot datu apstrādi – lai ierobežotu personas datu apstrādi, mēs turpināsim aizsargāt Jūsu datus, bet neapstrādāsim tos;

 5. tiesības nepiekrist datu apstrādei – ja iebildīsiet pret savu personas datu apstrādi, mēs neapstrādāsim Jūsu personas datus, ja vien nebūs attiecināmi tiesību aktos norādītie izņēmumi;

 6. tiesības uz datu pārnesamību – Jums ir tiesības saņemt savus datus, kas ir strukturēti datorā nolasāmā formātā;

 7. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Jums ir tiesības iesniegt Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kuras adrese ir L. Sapiegos str. 17, Vilnius, sūdzību par mūsu pārkāpumu saistībā ar Jūsu datu apstrādi;

 8. tiesības atsaukt piekrišanu – pēc piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jūs varat izmantot visas iepriekš minētās tiesības, nosūtot rakstisku pieteikumu uz e-pasta adresi [email protected] un šī pieteikuma oriģinālu uz adresi Laisves ave. 3, 04215, Vilnius. Piecu (5) darba dienu laikā pēc šī pieprasījuma saņemšanas mēs nodrošināsim Jūsu pieprasījumā norādīto tiesību izpildi un nekavējoties Jūs par to informēsim.

SĪKFAILI

Sīkfaili – mazi teksta datu faili, kas tiek izvietoti Lietotāja datorā vai citā galaiekārtā, kamēr Lietotājs izmanto Vietni. Gandrīz visi sīkfaili ir saistīti ar piekļuvi pakalpojumu sniedzēja Vietnei, nodrošinot tehnoloģisko risinājumu, un sīkfailu izmantošanas noraidīšana padara nepieejamu vai neatbilstošu Vietnes izmantošanu, piem., Vietnes saturs var kļūt izkropļots vai Lietotājam neredzams.

LLC NOD BALTIC tīmekļa vietnē ir izmantoti šādu sīkfaili:

OBLIGĀTI NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI – sīkfaili, kas ļauj izveidot savienojumu ar Vietni un izmantot tās funkcijas un kas nodrošina Vietnes drošību. Šie sīkfaili ir būtiski Vietnes pareizai funkcionēšanai. Tomēr, izvēloties atbilstošos iestatījumus tīmekļa pārlūkprogrammai, Jūs varat ierobežot vai pilnīgi aizliegt noteiktu vai visu sīkfailu saglabāšanu savā datorā vai citā galaiekārtā. Tomēr šajā gadījumā Jūsu iespējas izmantot Vietnes funkcionalitāti būs ierobežotas. Mēs lietojam šādus sīkfailus: PHPSESID, JSESIONID, _OK, LANG, YesNoCookie un tamlīdzīgi. Tie tiek saglabāti līdz ekrāna aizvēršanai.

VEIKTSPĒJAS SĪKFAILI – tie ir sīkfaili, kas saglabā informāciju par to, kā Jūs lietojat Vietni, un šie sīkfaili parāda Jūsu lietotās saites. Šie sīkfaili vāc informāciju par to, kā lietotāji lieto kādu konkrētu Vietni, kuras lapas ir visbiežāk apmeklētas un vai lietotāji saņem kļūdas ziņojumus no tīmekļa lapām. Šie sīkfaili nevāc tādu informāciju, kas ļauj identificēt Vietnes apmeklētāju. Visa šo sīkdatņu apkopotā informācija ir ģenēriska un tādēļ arī anonīma. Tā tiek lietota tikai Vietnes veiktspējas uzlabošanai. Mēs lietojam šādus sīkfailus: _gat_ua, _ga, _gid un tamlīdzīgi. Tie tiek saglabāti līdz ekrāna aizvēršanai vai derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā 2 gadus.

REKLĀMAS SĪKFAILI – šos sīkfailus lieto Jūs potenciāli interesējošu un Jūsu interesēm atbilstošu reklāmu parādīšanai. Šie sīkfaili nevāc tādu informāciju, kas ļauj identificēt Vietnes apmeklētāju. Tie tieši nesaglabā personisko informāciju, bet tikai identificē katru unikālo pārlūku un ierīci ar interneta pieslēgumu. Ja bloķēsiet šos sīkfailus, parādītā reklāma nebūs tik mērķtiecīga un būs vispārīgāka. Mēs lietojam šādus sīkfailus: BizoID, MR, fr, LOGIN_INFO, bing.com un tamlīdzīgi. Tie tiek saglabāti līdz ekrāna aizvēršanai vai derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā 150 dienas.

FUNKCIONĀLIE SĪKFAILI – šie sīkfaili palīdz Vietnei atcerēties Jūsu lēmumus (piemēram, izvēlēto valodu utt.), un tas palīdz Jums uzlabot Vietnes vidi un pielāgot tās saturu savām specifiskajām vajadzībām. Mēs izmantojam šādus sīkfailus: app.trackduck.com, liveagent_sid, _okla un tamlīdzīgi. Tie tiek saglabāti līdz ekrāna aizvēršanai vai līdz derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā 2 gadus.

Tā kā tehnoloģija attīstās, UAB NOD BALTIC visu laiku atjaunina sīkfailus, lai nodrošinātu visērtāko Vietnes pārlūkošanu.

Plašāku informāciju par to, kā izvēlēties tādus tīmekļa pārlūka iestatījumus, kuri ierobežo vai aizliedz pilnīgi vai daļēji ierakstīt sīkfailus datorā vai citā galaiekārtā, un kā pārvaldīt jau saglabātos sīkfailus, Lietotāji var atrast Datu aizsardzības inspekcijas izdotajos ieteikumos par sīkfailu lietošanu, kā arī tīmekļa pārlūkprogrammu lietotāju oficiālajā lapā un citos pieejamajos avotos.

TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES

Vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm. LLC NOD BALTIC nav atbildīgs par šo citu vietņu praksi saistībā ar privātumu. Mēs mudinām Lietotājus pievērst tam uzmanību, izejot no mūsu Vietnes vai Lietojumprogrammas, un izlasīt paziņojumus par privātumu katrā un ikvienā citā vietnē, kas vāc personas datus.